Provozovatel

Zprávy

Provozovatel

Provozovatel televizního vysílání:

AMC Networks Central Europe s.r.o.

Pobrezni 620/3

186 00 Praha

Česká republika

IČO: 27112501

Adresa sídla společnosti je zároveň kontaktní adresou.

Telefon: +420 251 081 333

E-mail: infocz@ce.amcnetworks.cominfo@ce.amcnetworks.com

 

Orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Adresa: Skretova 44/6

120 00 Praha 2

Česká republika

Telefon: +420 274 813 830

E-mail: podatelna@rrtv.czz  Mediální zastoupení

Atmedia Czech s.r.o.
+420 222 998 718

www.atmedia.cz